யாழ்ப்பாண சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி – 2019 ஆனது யாழ் மாநகரசபை மைதானத்தில் தை 25ம், 26ம், 27ம் திகதிகளில் நடைபெறவுள்ளது. இக்கண்காட்சிக்கு சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளருக்கு தங்களுடைய பொருட்களை காட்சிப்படுத்துவதற்கு இலங்கை ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச்சபை இலவச காட்சிக்கூடங்களை வழங்கியுள்ளது. மேற்படி காட்சிக்கூடங்களுக்கு யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சியாளர்கள் பங்குபற்ற உள்ளனர். மேலும் இலங்கை மற்றும் இந்தியா நாடுகளின் முன்ணணி சர்வதேச வர்த்தக நிறுவனங்கள் தமது பொருட்களை காட்சிக்கூடங்களில் காட்சிப்படுத்தவுள்ளனர். எனவே மேற்குறித்த தினங்களில் காலை. 10.00 மணியிலிருந்து மாலை 8.00 மணி வரை பொதுமக்களின் பார்வைக்காக காட்சிக்கூடங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை கண்டு பயன்பெறுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள்.

News & Events

28
Aug2017

யாழ்ப்பாண சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி – 2019

யாழ்ப்பாண சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி – 2019 ஆனது...

28
Aug2017

பாதணிகள் மற்றும் தோற்பொருள் உற்பத்தி கண்காட்சி – 2019

பாதணிகள் மற்றும் தோற்பொருள் உற்பத்தி கண்காட்சி – 2019...

News & Events

28
Aug2017

யாழ்ப்பாண சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி – 2019

யாழ்ப்பாண சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி – 2019 ஆனது...

28
Aug2017

பாதணிகள் மற்றும் தோற்பொருள் உற்பத்தி கண்காட்சி – 2019

பாதணிகள் மற்றும் தோற்பொருள் உற்பத்தி கண்காட்சி – 2019...

28
Aug2017

கலாசார விழா 2018

   இவ்வருட பிரதேச செயலக கலாசார விழா பிரதேச...

28
Aug2017

முதியோர் மற்றும் மாற்று வலுவுடையோர் தினம் 2018

             இவ்விழாவானது, மதிப்புக்குரிய சங்கானைப் பிரதேச செயலாளர் திருமதி...

Scroll To Top