கிராம சேவையாளர் பிரிவு   பிரிவு இலக்கம்    அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பெயர்  தொலைபேசி இலக்கம்   பதிற் கடமை
 வட்டு கிழக்கு  யா / 157 viyasri 

திருமதி.பி.விஜயஸ்ரீ

 

+94 773 127 523

யா / 177
வட்டு வடக்கு யா / 158 sivakala திருமதி. பி. சிவகலா

+94 770 391 834

யா / 167
சங்கரத்தை யா / 159 143 

திருமதி.சு.மல்லிகா

+94 776 282 590

யா / 164
 அராலி மேற்கு  யா / 160 IMG 20190515 123400 BURST001 COVER   திருமதி.தா.விஜயகீதா

 

+94 772 252 004

யா / 161
 அராலி மத்தி  யா / 161 Elilasi   திருமதி.நிமலன் எழிலாஷினி

 

+94 770 150 567

யா / 160
 அராலி தெற்கு  யா / 162 piruntha 

செல்வி.ஞா.மயூரா

 

+94 775 132 493

யா / 163
அராலி கிழக்கு யா / 163 139 

செல்வி.ஒ.கிறிஸ்மி ஜெகதீபா

+94 774 019 769 யா / 162
அராலி வடக்கு யா / 164 157 திருமதி. ந. விஜிதா

+94 771 466 971

யா / 159
வட்டு தெற்கு யா / 165 DSC02783 

திருமதி.பு.தனுசா

+94 777 109 298

யா / 166
வட்டு தென்மேற்கு யா / 166 DSC02784 

திருமதி.ந.சோபனா

+94 779 567 424

யா / 165
வட்டு மேற்கு யா / 167 thayalini 

திருமதி.சா.தயாளினி

+94 777 244 662

 
யா / 158
தொல்புரம் கிழக்கு யா / 168 puspa 

திருமதி.ச.புஸ்பராணி

+94 770 891 260

யா / 169
தொல்புரம் மேற்கு யா / 169 152 

திருமதி.ர.இவோன் வினிதா

 

+94 771 145 534

யா / 168
பொன்னாலை யா / 170 DSC02786 

திரு.க.தயாபரன்

+94 775 383 033

 
யா / 171
மூளாய் யா / 171 DSC02791 

திரு.ம.சிவகுமாரன்

+94 774 308 175

யா / 170
சுழிபுரம் மேற்கு யா / 172  Subitha

திருமதி.நா.சுபிதா

+94 775 340 333

 
யா / 173
சுழிபுரம் மத்தி யா / 173 154

திரு.க.கோகிலன்

+94 776 669 030

யா / 172
சுழிபுரம் கிழக்கு யா / 174 130

திரு.இராமச்சந்திரன் கஜேந்திரன்

+94 778 696 713

 
யா / 175
பண்ணாகம் யா / 175 137

செல்வி.கி. ஜூலியா ஜெபதர்சினி

+94 773 720 865

 
யா / 176
பனிப்புலம் யா / 176 DSC02817 

திருமதி.பகீரதன் தேனுஜா 

+94 776 747 267

 
யா / 174
சித்தன்கேணி யா / 177  selvakala

திருமதி.ர.செல்வகலா

+94 773 038 855

 
யா / 157
சங்கானை கிழக்கு யா / 178 141

திருமதி.க.சுபோஜினி

+94 771 285 021

 
யா / 181
சங்கானை மேற்கு யா / 179  kalai திருமதி.நா.கலைவாணி

+94 774 656 076

 
யா / 180
சங்கானை தெற்கு யா / 180  IMG 5316 திருமதி.ஜெயந்தினி +94 772 487 316   யா / 179
சங்கானை மத்தி யா / 181 Biru 

 செல்வி.சு.பிருந்தா

 +94 776 378 970

 
யா / 178

News & Events

14
அக்2019
'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

  ''பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு'' என்ற மகுட...

29
ஆக2019
நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம் - 2019   மேற்படி செயற்திட்டம் ...

10
ஜூன்2019
பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

  இலங்கையின் எப்பகுதியிலாயினும் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறப்புச்சான்றிதழ் ,  திருமணச்சான்றிதழ் ...

07
ஜூன்2019
உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

நிலைபேறான வன முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வளி மாசடைவதைக் குறைத்துக்கொள்ளல்....

14
மே2019

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு தினம்

இன்று 22.05.2019 இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு...

08
மே2019

2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின் பட்டியல்

  2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின்...

23
ஏப்2019
தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தொழில் வழிகாட்டல் , உளஆற்றுப்படுத்தல் என்பவற்றை...

23
ஏப்2019
சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத்தோட்ட செயற்பாட்டினை மேற்கொள்ளும் சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கான ஊக்குவிப்புக்...

04
அக்2018

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டு விழா 2019

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

28
ஆக2017

போதைப்பொருள் பாவனையைத் தடுத்தல் என்னும் தொனிப்பொருளில் விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பிற்கான ஜனாதிபதி விசேடசெயலணியின் சுற்றறிக்கைக்கு அமைவாக சங்கானைப்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

14
அக்2019
'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

  ''பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு'' என்ற மகுட...

29
ஆக2019
நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம் - 2019   மேற்படி செயற்திட்டம் ...

10
ஜூன்2019
பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

  இலங்கையின் எப்பகுதியிலாயினும் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறப்புச்சான்றிதழ் ,  திருமணச்சான்றிதழ் ...

07
ஜூன்2019
உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

நிலைபேறான வன முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வளி மாசடைவதைக் குறைத்துக்கொள்ளல்....

14
மே2019

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு தினம்

இன்று 22.05.2019 இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு...

08
மே2019

2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின் பட்டியல்

  2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின்...

23
ஏப்2019
தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தொழில் வழிகாட்டல் , உளஆற்றுப்படுத்தல் என்பவற்றை...

23
ஏப்2019
சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத்தோட்ட செயற்பாட்டினை மேற்கொள்ளும் சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கான ஊக்குவிப்புக்...

04
அக்2018

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டு விழா 2019

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

28
ஆக2017

போதைப்பொருள் பாவனையைத் தடுத்தல் என்னும் தொனிப்பொருளில் விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பிற்கான ஜனாதிபதி விசேடசெயலணியின் சுற்றறிக்கைக்கு அமைவாக சங்கானைப்...

Scroll To Top