பிரதேச செயலகம் , சங்கானை

சனத்தொகைப் புள்ளிவிபரத் தகவல் - மே 2019 

 கி.சே. இல கிராமசேவகர் பிரிவு நிரந்தர வசிப்பிடத்தில் வதிவோர்
உறவினர், நண்பர்கள் வீடுகளில் வசிப்போர்
மொத்தம்
ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம் குடும்பங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம்  குடும்பங்கள் ஆண்கள் பெண்கள் மொத்தம்  குடும்பங்கள்
1 யா / 157 வட்டு கிழக்கு 715   811 1530 517   9  11 20  5  724 822 1546  522
2 யா / 158 வட்டு வடக்கு 607  635   1242 454 10   13 23   5  617 648 1265 459
3 யா / 159 சங்கரத்தை  909  963  1872 586  5  6 11 4 914 969  1883  590
4 யா / 160 அராலி மேற்கு  650 683 1333 387  1 3 4 2  651  686  1337  389
5 யா / 161 அராலி மத்தி  1325 1448  2773 562  2  5  7  4 1327  1453 2780  566
6 யா / 162 அராலி தெற்கு  1025 1114 2139 706  3  3 6 2  1028  1117  2145 708
7 யா / 163 அராலி கிழக்கு  1152 1118  2270 701  1  1 2 1  1153 1119 2272  702
8 யா / 164 அராலி வடக்கு  912 960 1872 551  0  0  0 0 912  960 1872  551
9 யா / 165 வட்டு தெற்கு  1448 1575  3023 886  0  0  0 1448  1575 3023 886
10 யா / 166 வட்டு தென்மேற்கு  543 613 1156 418  0  0  0  0 543  613  1156 418
11 யா / 167 வட்டு மேற்கு  580 620  1200 395  0  0  0  0 580  620 1200  395
12 யா / 168 தொல்புரம் கிழக்கு  675 728 1403 484  0  0  0  0  675  728  1403  484
13 யா / 169 தொல்புரம் மேற்கு  1212 1378  2590 713  0  0  0  0 1212 1378  2590  713
14 யா / 170 பொன்னாலை  899 963  1862 505  0  0  0 899 963 1862  505
15 யா / 171 மூளாய்  1495 1613  3108 968  4  8  12 6  1499  1621 3120  974
16 யா / 172 சுழிபுரம் மேற்கு  912 1012  1924 627  2 4 6  2  914  1016 1930  629
17 யா / 173 சுழிபுரம் மத்தி  810 837  1647 513  0  0  0  0  810  837  1647 513
18 யா / 174 சுழிபுரம் கிழக்கு  1439 1557 2996 875  12  4  16  3 1451  1561  3012  878
19 யா / 175 பண்ணாகம்  811 839 1650 518  0  0  0  0  811 839 1650  518
20 யா / 176 பனிப்புலம்  623 673  1296 412  0  0  0  0  623  673 1296 412
21 யா / 177 சித்தன்கேணி  603 683  1286 437  0 3  3 2  603 686 1289  439
22 யா / 178 சங்கானை கிழக்கு  709 754  1463 557  17  10  27 9  726  764  1490  566
23 யா / 179 சங்கானை மேற்கு  875 880  1755 582 7 12  19  5  882  892 1774 587
24 யா / 180 சங்கானை தெற்கு  831 871 1702 552 23 23  46  10 854  894 1748  562
25 யா / 181 சங்கானை மத்தி  919 921  1840 604 14  17 31 8 933  938 1871  612
   மொத்தம்  22679 24249  46928 14510 110 123  233 68  22789 24372 47161 14578

News & Events

14
அக்2019
'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

  ''பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு'' என்ற மகுட...

29
ஆக2019
நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம் - 2019   மேற்படி செயற்திட்டம் ...

10
ஜூன்2019
பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

  இலங்கையின் எப்பகுதியிலாயினும் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறப்புச்சான்றிதழ் ,  திருமணச்சான்றிதழ் ...

07
ஜூன்2019
உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

நிலைபேறான வன முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வளி மாசடைவதைக் குறைத்துக்கொள்ளல்....

14
மே2019

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு தினம்

இன்று 22.05.2019 இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு...

08
மே2019

2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின் பட்டியல்

  2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின்...

23
ஏப்2019
தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தொழில் வழிகாட்டல் , உளஆற்றுப்படுத்தல் என்பவற்றை...

23
ஏப்2019
சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத்தோட்ட செயற்பாட்டினை மேற்கொள்ளும் சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கான ஊக்குவிப்புக்...

04
அக்2018

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டு விழா 2019

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

28
ஆக2017

போதைப்பொருள் பாவனையைத் தடுத்தல் என்னும் தொனிப்பொருளில் விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பிற்கான ஜனாதிபதி விசேடசெயலணியின் சுற்றறிக்கைக்கு அமைவாக சங்கானைப்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

14
அக்2019
'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

'பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு' சர்வதேச சிறுவர் தினம் -2019

  ''பிள்ளைகளின் வெற்றிக்கான நட்பான நாடு'' என்ற மகுட...

29
ஆக2019
நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம்

நாட்டுக்காக ஒன்றினைவோம் செயற்திட்டம் - 2019   மேற்படி செயற்திட்டம் ...

10
ஜூன்2019
பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

பிறப்பு ,  திருமண , இறப்பு சான்றிதழ்

  இலங்கையின் எப்பகுதியிலாயினும் பதிவுசெய்யப்பட்ட பிறப்புச்சான்றிதழ் ,  திருமணச்சான்றிதழ் ...

07
ஜூன்2019
உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

உலக சுற்றாடல் தினம் 2019

நிலைபேறான வன முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வளி மாசடைவதைக் குறைத்துக்கொள்ளல்....

14
மே2019

இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு தினம்

இன்று 22.05.2019 இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் குடியரசு...

08
மே2019

2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின் பட்டியல்

  2019 முதற்கட்டமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட வீட்டுத்திட்டப் பயனாளிகளின்...

23
ஏப்2019
தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசனை

இளைஞர் யுவதிகளுக்கான தொழில் வழிகாட்டல் , உளஆற்றுப்படுத்தல் என்பவற்றை...

23
ஏப்2019
சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத் தோட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள் தெரிவு

சிறந்த வீட்டுத்தோட்ட செயற்பாட்டினை மேற்கொள்ளும் சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கான ஊக்குவிப்புக்...

04
அக்2018

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக் கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டு விழா 2019

வலிகாமம் மேற்கு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

28
ஆக2017

போதைப்பொருள் பாவனையைத் தடுத்தல் என்னும் தொனிப்பொருளில் விசேட விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

போதைப்பொருள் ஒழிப்பிற்கான ஜனாதிபதி விசேடசெயலணியின் சுற்றறிக்கைக்கு அமைவாக சங்கானைப்...

Scroll To Top